vann som gjenspegler himmelen, Skogskyrkogården i Stockholm, av Gunnar Asplund og Sigurd Lewerentz

KATEGORI: