Personvern på laastadmagasinet.no

INTEGRITETSPOLICY

Laastad Invest AS (nedenfor ”Laastad” eller ”vi”) beskytter din personlige integritet, og med denne integritetspolicyen ønsker vi å informere deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og personvernregler.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

Laastad Invest AS, org.nr. 930 333 077, med adresse Spannaveien 142, 5535 Haugesund og telefonnummer 90622565 er behandlingsansvarlig for håndteringen av opplysningene dine i henhold til denne policyen.

Hvilke personopplysninger behandler Laastad?

Personopplysningene vi behandler er de opplysningene som du har gitt til oss, eller som vi har innhentet fra deg eller en tredjepart.

Personopplysninger som du har gitt til oss: Laastadmagasinet lagrer ikke personopplysninger om deg, eller gjør aktive handlinger for å komme i kontakt med deg. Vi benytter sporing på nettsidene, via cookies, som vi bruker i markedsføringen av innholdet som produseres i magasinet.

Personopplysninger som vi har innhentet fra deg eller en tredjepart:  Hvis du besøker Laastadmagasinet, kan vi komme til å innhente personopplysninger automatisk via hjemmesiden, for eksempel informasjon om IP-adressen din.

Vi kan også komme til å behandle opplysninger om deg som vi i markedsføringsformål, eller for å forbedre opplevelsen din.

Til hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

All innhenting og behandling av personopplysninger skjer i den hensikt å forbedre våre magasinet, og kommunisere via markedsføring, på eksempelvis sosiale medier.

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål ut fra en interesseavveining:

 

  • Vi behandler opplysninger om bruken din av nettstedet laastadmagasinet.no, i den hensikt å utvikle vår plattformen videre. Dette værer seg feilsøking, support, tester samt til statistiske formål. Vi har en berettiget interesse i å behandle informasjonen du gir til oss via cookies, for å kunne forbedre plattformen, sikre drift og at systemene våre holder høy kvalitet og et høyt sikkerhetsnivå.
  • Vi behandler dine cookies for å kunne kommunisere med deg, ved å sende direktemarkedsføring, nyhetsbrev, osv. – forutsatt at du ikke har hatt innvendinger mot behandlingen. Vår berettigelse i å behandle dine personopplysninger er at vi ønsker å kommunisere med deg som leser av magasinet eller representant for et foretak til markedsføringsformål.
  • Vi kan komme til å behandle bevegelig materiale fra overvåkingskameraer som inneholder personopplysninger om deg når du besøker et av våre anlegg, i innbrudds og hærverksforebyggende hensikt.

 

Vi behandler følgende personopplysninger hvis du har gitt ditt samtykke til det, i tilfellene nedenfor:

 

  • Hvis du har registrert en kundekonto hos oss, har du gitt ditt samtykke til at vi behandler de opplysningene du har gitt oss, samt informasjon om kjøpshistorikk og budhistorikk, i den hensikt å administrere kontoen din samt utforme personlig informasjon til deg.
  • Hvis du har samtykket i å få direktemarkedsføring fra oss, f.eks. nyhetsbrev, SMS-påminnelser eller kataloger, behandler vi kontaktopplysningene dine til dette formålet inntil du tilbakekaller samtykket.

For å oppfylle rettslige forpliktelser:

 

  • Vi behandler også opplysningene dine i den grad behandlingen er nødvendig for å følge gjeldende lovgivning, myndighetsbeslutning og eventuelle andre rettslige forpliktelser som er pålagt hos Laastad Invest AS. For eksempel lagrer vi opplysninger om din avtale med oss i den utstrekning det er nødvendig for å følge gjeldende bokføringslov.

Personopplysningene dine behandles i ulike systemer som samkjøres.

Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

Som utgangspunkt behandles opplysningene dine bare av Laastadf Invest AS samt relevante, tilknyttede selskaper, som feks våre IT leverandører. Når vi deler opplysninger med relevante selskaper, er selskapet i de fleste tilfeller databehandler for oss, noe som innebærer at selskapet behandler dine opplysninger for vår regning. For eksempel deler vi dine opplysninger med Pyx AS, som på oppdrag fra oss håndterer markedskommunikasjonen med deg som kunde.  Vi deler også opplysninger med andre aktører som er våre databehandlere, f.eks. leverandører som vi leier inn for datalagring eller annen datahåndtering, betalingstjenester, distribusjon av varer eller informasjon, trykk, markedsføring eller analyser. Databehandleren har ingen egen rett til å bruke eventuelle personopplysninger, og Laastad Invest AS inngår databehandleravtale med leverandøren.

Vi ønsker også å opplyse om at det kan være våre samarbeidspartnere som er behandlingsansvarlige får tilgang på opplysniner når du bruker nettsiden vår,  Disse aktørene har da et eget ansvar for å informere deg om håndteringen av dine personopplysninger.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi, og eventuelt våre samarbeidspartnere, har iverksatt flere sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som behandles. Vi har redundante brannmurer med intelligent inntrengingsbeskyttelse som verner mot eksterne trusler, for å hindre uautorisert tilgang til våre nettverk og systemer. Fysisk tilgang til data er beskyttet via diversifisert skallbeskyttelse der bare autorisert personale har tilgang, og hvis data flyttes utenfor vårt datasenter for sikkerhetskopiering, krypteres informasjonen. Våre ansatte har strenge instrukser om å håndtere all informasjon i henhold til gjeldende lover, regler og policyer. Det er bare personene som trenger tilgang til systemer der personopplysningene lagres, som gis tilgang, og alle data er beskyttet med tilgangsregler. Analyser gjennomføres regelmessig, både internt og eksternt, for å identifisere og korrigere eventuelle sårbarheter.

Vi og våre samarbeidspartnere behandler som hovedregel personopplysningene dine bare innen EØS. I de tilfeller der informasjonen behandles utenfor EØS, gjøres dette bare i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

I hvor lang tid Laastad lagrer personopplysningene dine, er avhengig av hvilket formål som ligger til grunn for en viss behandling personopplysningene dine. Vi lagrer ikke opplysningene dine lengre enn det vi har rett til i henhold til personvernlovgivningen, annen relevant lovgivning, regler og retningslinjer fra ulike myndigheter eller anbefalinger fra bransjeorgan. Nedenfor har vi ført opp noen eksempler på hvor lenge vi lagrer personvernopplysningene dine.

  • Hvis du har gitt ditt særskilte samtykke til å få direktemarkedsføring, nyhetsbrev og påminnelser, kommer vi til å lagre disse personopplysningene til du avregistrerer deg eller ber oss om å slutte å kontakte deg.
  • For deg som har registrert en brukerkonto hos oss, behandler vi samtlige av personopplysningene dine til du avregistrerer kontoen din hos oss.
  • I de tilfellene opplysningene er innhentet fra tredjeperson for å brukes til direktemarkedsføring, lagres ikke opplysningene lengre enn Laastad har rett til, og der det mangler klare regler eller retningslinjer, slettes opplysningene innen et kalenderkvartal.
  • Til bokføringsformål lagrer vi, i henhold til gjeldende bokføringslov, informasjon som kreves om vår avtale med deg i henhold til slik lov, i sju år.

Personopplysningene kan lagres i lengre tid enn det som er angitt ovenfor, i den grad vi plikter å gjøre det i henhold til lov, forordning eller myndighetsbeslutning.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av personopplysningene dine?

Du har rett til når som helst å tilbakekalle hele eller deler av ditt samtykke om behandling av personopplysninger. Tilbakekallingen av ditt samtykke får imidlertid ingen innvirkning på vår behandling av dine personopplysninger i tiden før tilbakekallingen fant sted. Du har også rett til når som helst å innvende mot behandlingen av personopplysningene dine til direktemarkedsføring eller profilering.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil utøve dine rettigheter, kan du sende brev til Laastad Invest AS på adressen Spannaveien 142, 5535 Haugesund, Attention: Integritet, eller sende e-post til haakonlaastad77@gmail.com. Har du spørsmål angående våre håndtering av personopplysninger, er du også velkommen til å kontakte oss på telefon 90622565 og oppgi at du ønsker å få informasjon vedrørende vår håndtering av personopplysninger.

______________________

Denne integritetspolicyen er vedtatt av Laastad Invest AS As den 31.12.2023.